activităţi · bibliotecă

23 Aprilie- ZIUA BIBLIOTECARILOR ȘI ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CĂRȚII ȘI A DREPTULUI DE AUTOR

Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova se sărbătorește din anul 2000, când președintele țării a semnat un decret privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua Bibliotecarului în data de 5 octombrie. În anul 2010 la solicitarea Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova a fost produsă o modificare la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.189 din 08 februarie 2010 cu privire la stabilirea zilei omagierii. În calitate de argument a fost invocat faptul că în mai multe ţări din lume, inclusiv SUA, Marea Britanie, România ş.a. profesia de bibliotecar este sărbătorită la 23 aprilie, de Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor, instituită de către UNESCO în 1995, la Conferinţa Generală de la Paris, sau în date apropiate acestei zile. Această zi are drept scop promovarea dreptului şi a libertăţii lecturii, încurajarea şi stimularea lecturii, atragerea tinerilor spre instituţiile de cultură, spre bibliotecă, spre carte şi lectură. De asemenea, oferă posibilitatea de a aprecia importanţa bibliotecarilor ca mediatori între lumea cărţii, a informaţiei şi cea a cititorilor.

“Bibliotecarul este mereu în slujba comunităţii, având roluri multiple. El nu se poate mulţumi să fie doar gestionar şi operator tehnic, ci trebuie să fie «dascăl»”

Bibliotecarul contemporan devine din ce în ce mai mult un consultant în informare. De-a lungul timpului, bibliotecile au fost şi continuă să fie izvoare de cultură, iar meseria de bibliotecar este una nobilă care trebuie respectată şi apreciată la înalta ei valoare. Bibliotecarul are un şir de activităţi pe care cititorul nu le ştie. A fi bibliotecar înseamnă să lucrezi cu publicul, să te adaptezi unor condiţii de lucru, să fii veşnic surâzător şi amabil. A fi bibliotecar înseamnă pasiune, răbdare, pricepere, pregătire. A fi bibliotecar înseamnă stăruinţă şi entuziasm, cultură şi informaţie, spirit creator şi perseverenţă. Bibliotecarul modern a încetat de a mai fi un solitar închis între rafturile cu publicaţii prăfuite. Ideile de renovare a funcţiilor sale îl plasează în centrul unor activităţi de mare actualitate: informare, cercetare, educaţie sau recreere, relevate de societatea modernă ca vitale. El este într-o continuă perfecţionare, desfăşoară o muncă asiduă, învăţând singur şi pe utilizatori în acelaşi timp, despre noile tehnologii informaţionale.

bibliotecă

La mulți ani, Mărite Bibliotecar

Biblioteca-online-carti (8).,,Stăpân, paznic, actor al imensului tezaur informaţional este Bibliotecarul. Sute, mii de specialişti lucrează în miezul cărţii pentru ca informaţia să câştige câmpuri noi de penetrare asupra celui ce se află în căutare.” (Elena Vulpe- bibliotecar). Bibliotecarii au fost primii care, în cadrul unor institute de învățământ născute în condiții istorice vitrege și cu o bază de existență mai tot timpul modestă, i-au pus pe elevi și pe studenți în contact cu cartea, le-au cultivat dragostea pentru lectură, setea pentru cultură sau au sprijinit idealurile culturale. Meseria îi cere bibliotecarului să fie dispus, pe toată durata activității sale, la receptarea a tot ceea ce este nou în domeniul cultural și științific, să fie în stare să sesizeze marile curente și tendințe ale evoluției culturale și științifice în sfera transmiterii informațiilor, să fie în stare să identifice noile surse și modalități de documentare. Este o calitate ca bibliotecarul să fie angajat valorilor pe care le promovează instituția sa și, într-unfel, să împărtășească și aspirațiile locului sau cum, se mai spune, chiar ,,spiritului locului”. Iubesc această profesie, mă mândresc  că fac parte din sutele de ,,albinuțe”(cum ne numește scriitorul Iulian Filip), care împart nectarul  cules din cărți cititorilor.