bibliotecă

La mulți ani, Mărite Bibliotecar

Biblioteca-online-carti (8).,,Stăpân, paznic, actor al imensului tezaur informaţional este Bibliotecarul. Sute, mii de specialişti lucrează în miezul cărţii pentru ca informaţia să câştige câmpuri noi de penetrare asupra celui ce se află în căutare.” (Elena Vulpe- bibliotecar). Bibliotecarii au fost primii care, în cadrul unor institute de învățământ născute în condiții istorice vitrege și cu o bază de existență mai tot timpul modestă, i-au pus pe elevi și pe studenți în contact cu cartea, le-au cultivat dragostea pentru lectură, setea pentru cultură sau au sprijinit idealurile culturale. Meseria îi cere bibliotecarului să fie dispus, pe toată durata activității sale, la receptarea a tot ceea ce este nou în domeniul cultural și științific, să fie în stare să sesizeze marile curente și tendințe ale evoluției culturale și științifice în sfera transmiterii informațiilor, să fie în stare să identifice noile surse și modalități de documentare. Este o calitate ca bibliotecarul să fie angajat valorilor pe care le promovează instituția sa și, într-unfel, să împărtășească și aspirațiile locului sau cum, se mai spune, chiar ,,spiritului locului”. Iubesc această profesie, mă mândresc  că fac parte din sutele de ,,albinuțe”(cum ne numește scriitorul Iulian Filip), care împart nectarul  cules din cărți cititorilor.