activităţi · bibliotecă

11 IULIE – ZIUA MONDIALĂ A POPULAŢIEI

Populația Pământului (populația globului pământesc sau populația mondială) reprezintă numărul total de oameni care trăiesc pe Pământ într-un anumit moment. În martie 2020 populația globului pământesc a fost estimată la 7 miliarde de oameni. A fost nevoie de peste 200.000 de ani de istorie umană pentru ca populația lumii să ajungă la 1 miliard, și doar de 200 de ani pentru a ajunge la 7 miliarde.

Anul 1987, când populaţia lumii a atins 5 miliarde de oameni, a reprezentat momentul de debut al consacrării, la iniţiativa ONU, a Zilei Mondiale a Populaţiei, ca modalitate de a face previziuni privind evoluţia locuitorilor Terrei. Conform estimărilor, populaţia planetei creşte în medie cu 2,6 oameni pe secundă, adică 158 de oameni pe minut, peste 225.000 pe zi şi aproape 83 milioane pe an. Ritmul creşterii este susţinut în primul rând de către Africa, Asia şi America Latină, în vreme ce populaţiile sunt stabile – şi în descreştere – în Europa.

Septembrie 1994, a fost marcat prin organizarea Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare de la Cairo. Programul de acţiune situează în centrul procesului de dezvoltare fiinţa umană ca individualitate, recunoaşte rolul fundamental al femeilor şi tinerilor în cadrul acestui proces şi clarifică conceptul dreptului la sănătatea reproducerii. Programul evidenţiază şi rolul esenţial al sănătăţii reproducerii – care este definită drept „starea de bine din punct de vedere fizic, mental şi social” în toate domeniile legate de sistemele şi procesele de reproducere. S-au luat angajamente pentru acoperirea nevoilor de planificare familială, astfel încât indivizii să aibă posibilitatea de a decide numărul de copii pe care îi doresc şi distanţa dintre ei. De asemenea, a fost recunoscută nevoia de emancipare a femeilor şi asigurarea posibilităţii lor de a alege – asigurând accesul extins la educaţie şi servicii de sănătate, dezvoltarea abilităţilor şi găsirea unui loc de muncă şi implicându-le în procesele de decizie şi de realizare de politici la toate nivelurile – atât ca un foarte important scop în sine, cât şi drept cheia îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru toată lumea.

Scopul marcării Zilei Mondiale a Populaţiei este tocmai focusarea atenţiei asupra urgenţei şi importanţei problemelor legate de populaţie. Este o dată simbolică şi de reflecţie asupra situaţiei generale de pe glob.