CHIȘINĂU-I PLIN DE FLOARE

Laudă ție,
străbun Chișinău,
luminată zidire
a neamului meu.
    Tu ești cel mai frumos
    și mai drag pe pământ,-
    despre tine mereu,
    Chișinău, am să cânt.
(Odă orașului Chișinău de Gh. Vodă)

Împreună cu elevii de la Școala profesională nr. 4 am organizat o oră de lectură dedicată orașului Chișinău.

Chişinăul este atestat documentar prima dată la 1436 în calitate de localitate, aşezată pe malurile râului Bâc. Acest loc a fost populat din timpuri străvechi. Arheologii au descoperit aici aşezări umane, care datează încă din epoca de piatră (35-8 mii ani î. Hr.), aşezări din epoca timpurie a fierului (sec. 10-8 î. Hr.) şi altele.