bibliotecă

Ziua Internațională a Persoanelor în Etate

Astăzi întreaga lume marchează Ziua Internațională a Persoanelor în Etate. Această zi, sărbătorită în fiecare an, la 1 octombrie, reamintește cât de valoroși sunt oamenii, indiferent de vârsta lor.

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, înscrisă în calendar în dreptul datei de 1 octombrie, nu trebuie să fie doar un act de celebrare, doar un omagiu adus celor ajunşi în această etapă a vieţii, când sufletul se hrăneşte numai cu amintiri, ci şi un prilej de reflecţie asupra condiţiei lor de pensionari, de a face mai larg şi mai bine cunoscute problemele reale, multe, foarte grele, pe care le au de rezolvat oamenii vârstnici din toată ţara. Ei, cei de vârsta a treia, denumiţi “cei vârstnici”, cred că este mai potrivit (aşa mi-ar place mai mult) să fie consideraţi „persoane cu mai multe amintiri”, „Banca Amintirilor”, care niciodată nu dă faliment; aceasta, datorită faptului că se bazează pe realizările anterioare, aşadar pe nişte certitudini.

Un bătrîn şi o bătrînă de D. Matcovschi (Doua toamne – Ion Suruceanu) Muzica Ion Enache
(fragment)
Un bătrîn şi o bătrînă
trec pe-alee cătinel.
Ea cu-n trandafir în mînă,
cu o crizantemă el.

Parcă vin dintr-o baladă,
parcă vin dintr-un colind.
Ea cu părul de zăpadă,
el cu părul de argint.

Cad încet, ca nişte gînduri,
coapte, frunzele de tei,
cum cădeau şi-n alte rînduri,
cînd ei nu erau bunei.

Uite banca lor cea veche,
care-i ştie fericiţi,
iar pe bancă o pereche
tînără de-ndrăgostiţi.

Ochii fetei de scînteie
şi-ai băiatului la fel;
şi trec iară pe alee
o bunică şi-un bunel…

Două toamne, iată-le,
într-un dor legatele:
două sfinte lebede
pe o apă repede…

bibliotecă

Ziua Limbilor Europene

Limba este o hartă a culturii. Ea ne învață de unde vin oamenii și încotro se îndreaptă. Iar atunci când avem nevoie, ne ajută să simţim in inima nopţii valorile speranţei, ardoarea vieţii, calea gloriei.

Ziua Limbilor Europene este  un eveniment care încurajează învățarea limbilor străine . În anul 2001,  a fost declarat  Anul European al limbilor vorbite de către Consiliul Europei . De atunci, în fiecare an, la 26 septembrie,  se sărbătorește Ziua Limbilor Europene, valorificând diversitatea lingvistică, plurilingvizmul, importanța învățării limbilor străine pe durata vieții,  sensibilizând existența și valoarea tuturor limbilor vorbite în Europa, încurajând învățarea lor.

În toată lumea sunt vorbite între 6000 și 7000 de limbi, dintre care aproximativ 225 sunt limbi europene, iar mai mult de jumătate din populația globului este bilingvă sau plurilingvă.

În această lume centrifugă, popoarele lumii,  aşa cum spune I. Druţă, tot mai des şi mai des se vor întâlni la o masă rotundă a viitorului. Ruşii îl vor lua cu ei pe Puşkinfrancezii pe Hugogermanii pe Goethe,  polonezii pe Copernic, ştiind totodată să bucure prin vervă şi ritm, ucrainenii îl vor lua pe Şevcenko, iar englezii, vor merge cu Shakespeare, cel care a valorificat resurse nebănuite ale limbii engleze penrtu a-i sublinia frumuseţea, muzicalitatea şi puterea.

bibliotecă

Pace în lume

Ziua Internațională a Păcii (sau Ziua Mondială a Păcii), sărbătorită în fiecare an la 21 septembrie, este dedicată consolidării idealurilor de pace, atât în interiorul tuturor națiunilor și popoarelor, cât și între acestea. Într-o perioadă în care războiul și violența monopolizează adesea ciclurile noastre de știri, Ziua Internațională a Păcii este un memento inspirat despre ceea ce putem crea împreună. Pace. Să-i dăm o șansă! Pacea este posibilă. De-a lungul istoriei, majoritatea societăților au trăit în pace în cea mai mare parte a timpului. Astăzi, avem mult mai puține șanse de a muri în război decât părinții sau bunicii noștri. De la înființarea Organizației Națiunilor Unite și crearea Cartei Națiunilor Unite, guvernele sunt obligate să nu folosească forța împotriva altora, cu excepția cazului în care acționează în legitimă apărare sau au fost autorizate de Consiliul de Securitate al ONU să procedeze. Viața este mai bună într-o lume în care există pace și, astăzi, ne uităm la cei care au promovat pacea pentru a învăța ce putem face fiecare dintre noi, în mod individual, pentru a face din lume un loc mai pașnic.

Indiferent de cultură ori țară, porumbelul a fost și rămâne un simbol al păcii. Acum mii de ani, porumbelul a adus ramura de măslin și a vestit sfârșitul potopului urmat de revenirea la normalitate. Chiar și după multe secole, porumbelul a rămas simbolul păcii sufletești sau sociale. Când Picasso s-a înscris în Partidul Comunist și a avut de executat lucrări cu tema păcii și a libertății, el a folosit porumbeii în lucrările sale, pe care ulterior le-a expus și la Congresul Mondial de Pace de la Paris, care a avut drept emblemă un porumbel al lui Picasso. Grecii antici considerau porumbeii mesageri ai iubirii și norocului.

bibliotecă

Ziua mondială a fotografiei – 19 august

La 19 august celebrăm Ziua mondială a fotografiei, o zi în care aducem un omagiu istoriei fotografiei şi putem lăsa o mărturie a prezentului pentru viitor.

fotografi - PhotoEdit.ro

Termenul de fotografie are o triplă semnificație în vorbirea curentă:

  • este tehnica de a crea imagini sub acțiunea luminii;
  • este o imagine obținută prin această tehnică;
  • este o ramură a artei grafice care folosește această tehnică.

Fotografia este arta, aplicația și practica creării de imagini durabile prin înregistrarea luminii sau a altor radiații electromagnetice, fie prin intermediul unui senzor de imagine, fie prin intermediul unui material sensibil la lumină, cum ar fi filmul fotografic. Este utilizată în multe domenii ale științei, fabricării (de exemplu, fotolitografie) și în afaceri, precum și în utilizări mai directe pentru producția de artă, film și video, scopuri recreative, hobby și comunicare în masă.

Cuvântul fotografie are la origine două cuvinte provenite din limba greacă: φῶς phōs care se traduce ca lumină și γραφις graphis care se traduce ca a scrie. Literalmente se poate traduce prin scriere cu lumină. În vorbirea curentă se mai folosește termenul de imagine foto.

bibliotecă

Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și Parcurilor – 9 august

În fiecare an, pe data de 9 august este sărbătorită Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor, pentru a marca importanța conservării biodiversității.

Republicii Moldova privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,  sunt acceptate mai multe categorii de arii naturale protejate, definite în funcție de obiectivele de management atribuite: rezervație științifică; rezervație naturală; parc național, parc natural; monument al naturii; rezervație a biosferei; zonă umeda de importanta internațională .

În Republica Moldova, ariile naturale protejate constituie peste 157 mii ha, sau 4,65 procente din suprafața totală, dintre care 5 rezervații științifice cuprind 19378 ha, 1035 monumente ale naturii  au suprafaţa de 2907,2 ha, 63 rezervaţii naturale sunt amplasate pe o  suprafaţa de 8009  ha,  41 rezervaţii peisagistice au suprafaţa de 34200 ha, 21 monumente de arhitectură peisajeră, o gradină botanică și o grădină zoologică. Suprafaţa zonelor umede de importanţă internaţională constituie 94705,5 ha.

Primavara in parcul Tineretului - Bucurestiul meu drag

Grădinile zoologice ne oferă  un amplu peisaj despre viețuitoarele sălbatice și au rolul de a promova protecția mediului, a conservării naturii și a speciilor rare și pe cale de dispariție. Printre obligațiile administratorilor grădinilor zoologice se numără participarea activă la activități de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor, schimburi de informații referitoare la conservarea speciilor și, acolo unde este cazul, la înmulțirea în captivitate, repopularea ori reintroducerea speciilor în mediul sălbatic natural, educarea și sensibilizarea publicului cu privire la protejarea biodiversității, adăpostirea animalelor în condiții care să corespundă cerințelor biologice și de conservare.

Grădina Zoologică din Chişinău a fost fondată la 9 mai 1978 și este unica din Republica Moldova. Iniţial, Grădina Zoologică număra doar 60 de specii de animale. În prezent colecţia instituţiei numără 725 de exemplare, care include 165 de specii ale faunei de pe toate continentele, cu excepţia Antarctidei, inclusiv animale rare şi ameninţate cu dispariţia, incluse în Cartea Roşie Internaţională şi în Cartea Roşie a Republicii Moldova.

VIDEO LIVE: Vizitează online 13 grădini zoologice prin live streaming -  Observatorul de Nord
activităţi · bibliotecă

Ziua internațională a prieteniei 30 iulie

Ziua internaţională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011

Scopul acestei zile este de a transmite mesajul că prietenia între popoare, ţări, culturi şi indivizi poate inspira eforturile de pace şi poate construi punţi de legătură între comunităţi. Conceptul de prietenie este extins astfel dincolo de relaţiile individuale.

Ziua internaţională a prieteniei se bazează pe recunoaşterea relevanţei şi importanţei prieteniei ca un sentiment nobil şi valoros în viaţa fiinţelor umane din întreaga lume. E ziua în care, indiferent de etnie şi de sex, se fac conexiuni şi empatii.

HAPPY FRIENDSHIP DAY.jpg

Prietenia necesită empatie, compasiune și grijă pentru ceilalți oameni. Prin valorizarea și celebrarea prieteniei, promovăm aceste caracteristici și adoptăm o perspectivă mai generoasă și mai recunoscătoare asupra vieții. În întreaga comunitate, Ziua Internațională a Prieteniei poate ajuta la construirea și consolidarea relațiilor, în ciuda diferențelor dintre culturi. Ziua poate ajuta la construirea unei lumi mai amabile și pașnice, cu implicații largi și de anvergură.