activităţi · bibliotecă

Ziua internațională a prieteniei 30 iulie

Ziua internaţională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011

Scopul acestei zile este de a transmite mesajul că prietenia între popoare, ţări, culturi şi indivizi poate inspira eforturile de pace şi poate construi punţi de legătură între comunităţi. Conceptul de prietenie este extins astfel dincolo de relaţiile individuale.

Ziua internaţională a prieteniei se bazează pe recunoaşterea relevanţei şi importanţei prieteniei ca un sentiment nobil şi valoros în viaţa fiinţelor umane din întreaga lume. E ziua în care, indiferent de etnie şi de sex, se fac conexiuni şi empatii.

HAPPY FRIENDSHIP DAY.jpg

Prietenia necesită empatie, compasiune și grijă pentru ceilalți oameni. Prin valorizarea și celebrarea prieteniei, promovăm aceste caracteristici și adoptăm o perspectivă mai generoasă și mai recunoscătoare asupra vieții. În întreaga comunitate, Ziua Internațională a Prieteniei poate ajuta la construirea și consolidarea relațiilor, în ciuda diferențelor dintre culturi. Ziua poate ajuta la construirea unei lumi mai amabile și pașnice, cu implicații largi și de anvergură.

activităţi · bibliotecă · Chisinau

Republica Moldova marchează azi 29 iulie Ziua Constituției

Constituţia Republicii Moldova a fost adoptată la 29 iulie 1994 şi a intrat în vigoare la 27 august același an. Legea supremă prevede că R. Moldova este un stat suveran, independent, unitar şi indivizibil.

Constituția Republicii Moldova constă din opt titluri, fiecare fiind împărțit în capitole și secțiuni. În preambulul Constituţiei se menţionează aspiraţiile seculare ale poporului de a trăi într-o ţară suverană, năzuinţele spre satisfacerea intereselor cetăţenilor.

Constituția este legea fundamentală a statului care defineşte atributele statului, principiile de funcţionare şi obiectivele lui principale. În ea sunt înscrise cele mai importante principii ale vieții economice, politice, sociale și juridice, precum și valorile pe care se sprijină țara noastră: separația puterilor în stat, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, independența justiției, pluralismul politic ș.a. Constituția este baza juridică a întregii legislații, pe ea se întemeiază tot ansamblul instituțional și normativ.

Constituţia Republicii Moldova este documentul cu cea mai mare autoritate de reglementare în viaţa publică, politică şi socială a ţării. Simbol al luptei poporului pentru libertate, democraţie şi drepturile omului, Constituţia reaminteşte fiecărui cetăţean datoria sfântă de a servi cu credinţă patria, de a apăra cu orice preţ unitatea, suveranitatea şi independenţa R. Moldova. 

Semnificaţia Constituţiei Republicii Moldova constă în funcţiile sale importante: realizează o sinteză a proceselor şi evenimentelor din istoria poporului în lupta pentru democratizarea societăţii, exprimă obiectivele şi doleanţele poporului, stabileşte caracterul şi limitele puterii statale, este o concepţie asupra relaţiilor din societate.

activităţi · bibliotecă

20 IULIE – ZIUA MONDIALA A ȘAHULUI

Istoria Șahului
Șahul în sine a fost inventat în India . Se știe că în secolul al VII-lea au jucat un joc similar – Chaturanga, care, întâmplător, este predecesorul nu numai al șahului, ci și al multor alte jocuri similare. În Rusia, oamenii au descoperit acest joc în secolele IX-X.
Rădăcinile sărbătorii se află în 1924, când a fost înființată la Paris, după cum sa menționat mai sus, Organizația Mondială de Șah (FIDE). A fost în 1966 și a fost aprobată această zi.
Și mai înainte au existat încercări de a crea o sărbătoare dedicată acestui joc, dar FIDE a pus capăt problemei și, în cele din urmă, a fost recunoscută în multe țări ale lumii.

Regulile oficiale ale jocului sunt întreținute de Federația Internațională de Șah sau FIDE. Jocul se desfășoară pe tabla de șah. Aceasta are o formă pătrată și este împărțită în 8 linii și 8 coloane ce formează 64 de pătrate cu suprafețe egale, numite câmpuri colorate alternativ în alb și negru. La început fiecare jucător are 16 piese: 8 pioni, 2 turnuri (ture), 2 cai, 2 nebuni, un rege și o regină (damă). Unul dintre jucători controlează piesele albe iar celălalt piesele negre. Jucătorii mută pe rând, respectând anumite reguli; prima mutare (începutul partidei) revine jucătorului cu piese albe. Scopul jocului este obținerea matului. Acesta survine atunci când un rege este atacat și nu poate evita capturarea.

activităţi · bibliotecă

11 IULIE – ZIUA MONDIALĂ A POPULAŢIEI

Populația Pământului (populația globului pământesc sau populația mondială) reprezintă numărul total de oameni care trăiesc pe Pământ într-un anumit moment. În martie 2020 populația globului pământesc a fost estimată la 7 miliarde de oameni. A fost nevoie de peste 200.000 de ani de istorie umană pentru ca populația lumii să ajungă la 1 miliard, și doar de 200 de ani pentru a ajunge la 7 miliarde.

Anul 1987, când populaţia lumii a atins 5 miliarde de oameni, a reprezentat momentul de debut al consacrării, la iniţiativa ONU, a Zilei Mondiale a Populaţiei, ca modalitate de a face previziuni privind evoluţia locuitorilor Terrei. Conform estimărilor, populaţia planetei creşte în medie cu 2,6 oameni pe secundă, adică 158 de oameni pe minut, peste 225.000 pe zi şi aproape 83 milioane pe an. Ritmul creşterii este susţinut în primul rând de către Africa, Asia şi America Latină, în vreme ce populaţiile sunt stabile – şi în descreştere – în Europa.

Septembrie 1994, a fost marcat prin organizarea Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare de la Cairo. Programul de acţiune situează în centrul procesului de dezvoltare fiinţa umană ca individualitate, recunoaşte rolul fundamental al femeilor şi tinerilor în cadrul acestui proces şi clarifică conceptul dreptului la sănătatea reproducerii. Programul evidenţiază şi rolul esenţial al sănătăţii reproducerii – care este definită drept „starea de bine din punct de vedere fizic, mental şi social” în toate domeniile legate de sistemele şi procesele de reproducere. S-au luat angajamente pentru acoperirea nevoilor de planificare familială, astfel încât indivizii să aibă posibilitatea de a decide numărul de copii pe care îi doresc şi distanţa dintre ei. De asemenea, a fost recunoscută nevoia de emancipare a femeilor şi asigurarea posibilităţii lor de a alege – asigurând accesul extins la educaţie şi servicii de sănătate, dezvoltarea abilităţilor şi găsirea unui loc de muncă şi implicându-le în procesele de decizie şi de realizare de politici la toate nivelurile – atât ca un foarte important scop în sine, cât şi drept cheia îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru toată lumea.

Scopul marcării Zilei Mondiale a Populaţiei este tocmai focusarea atenţiei asupra urgenţei şi importanţei problemelor legate de populaţie. Este o dată simbolică şi de reflecţie asupra situaţiei generale de pe glob.

activităţi · bibliotecă

Ziua Internaţională a Dunării

Ziua Internaţională a Dunării este aniversată în fiecare an în data de 29 iunie
Dunărea este al doilea fluviu ca lungime din Europa. Izvorăște din Munții Pădurea Neagră (Germania) sub forma a două râuri numite Brigach și Breg ce izvorăsc de sub vârful Kandel (1241m) și se unesc în orașul Donaueschingen (altitudine: 678 m) la cca 1 km est de castelul Fürstenberg. Numele german al fluviului este Donau, pronunțat /’do.nau/. Dunărea curge către sud-est, pe o distanță de 2.858 km, până la Marea Neagră. La vărsarea fluviului în Marea Neagră s-a format Delta Dunării.

Dunărea este un important drum fluvial internațional, curgând prin 10 țări (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina) și are afluenți din alte șapte țări. Trece prin patru capitale de stat: Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad.

Dunărea are un bazin de colectare de peste 800.000 km2, care reprezintă 8 % din teritoriul Europei, aici trăind 10 % dintre europeni. Rețeaua hidrografică a bazinului dunărean este alcătuită din aproximativ 120 râuri importante. Cel mai lung este Tisa (965 km), afluentul cu debitul cel mai mare este Sava, iar afluentul cu cel mai mare bazin hidrografic este tot Tisa. Doi afluenți importanți au același nume: râul Morava din Slovacia și râul Morava din Serbia.

Delta Dunării (3446 km²), aflată în mare parte în Dobrogea, România și parțial în Ucraina, este a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene.

Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în 1991, fiind clasificată ca rezervație a biosferei la nivel național în România și ca parc național în taxonomia internațională a IUCN. Aceasta se suprapune atât siturilor de importanță comunitară Delta Dunării (sit SCI)și Delta Dunării (zona maritimă); cât și ariilor de protecție specială avifaunistică Beștepe – Mahmudia și Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoie.

Situl Delta Dunării (începând din 21 mai 1991) este protejat prin Convenția Ramsar (The Ramsar Convention on Wetlands) ca zonă umedă de importanță internațională.

Parcul național include rezervațiile naturale: Capul Doloșman, Cetatea Histria, Complexul Vătafu – Lunghuleț, Complexul Sacalin Zătoane, Grindul și Lacul Răducu, Grindul Chituc, Grindul Lupilor, Insula Popina, Lacul Potcoava, Pădurea Caraorman, Pădurea Letea, Roșca – Buhaiova, Corbu-Nuntași – Histria, Lacul Belciug, Lacul Rotundu, Arinișul Erenciuc, Complexul Periteașca – Leahova, Lacul Nebunu, Pădurea Babadag – Codru, Dealul Ghiunghiurmez și Sărăturile Murighiol.

activităţi · bibliotecă

Ziua Iei

24 iunie este marcată Ziua Universală a Iei. Sărbătoarea „cămăşii cu altiţă”, cum mai este denumită ia, a fost iniţiată în anul 2013 de comunitatea La Blouse Roumaine, care a dorit ca bluza tradiţională împreună cu tradiţia noastră moştenită din timpuri imemoriale, să devină un adevărat brand de ţară, recunoscut în întreaga lume.

Ziua de 24 iunie coincide cu Sărbătoarea Sânzienelor, aluzie la faptul că în tradiţia noastră populară, acestea erau îmbrăcate în ii.

Termenul „ie” este derivat din latinescul „tunicae lineae” – tunică subţire purtată pe piele şi se pare că apariţia ei trebuie căutată undeva în vremea civilizaţiei Cucuteni.

Arta meşteşugului popular – şi a coaserii iei în special – era moştenită din generaţie în generaţie pentru a nu pierde această tradiţie care ne reprezintă, împreună cu rugăciunile potrivite care se spuneau obligatoriu înaintea începerii torsului lânii, a ţesutului sau a împletitului firelor. Însemnele magice cusute cu grijă, cu fiecare împunsătură de ac, aveau menirea de a proteja purtătorul de spiritele rele, de farmece, ori de soarta rea.

Ia – denumire dată la origini exclusiv piesei vestimentare feminine, cămaşă tradiţională de sărbătoare – este considerată cea mai importantă piesă din costumul popular, deoarece determină compoziţia ornamentală a costumului, restul pieselor asociindu-se cu cămaşa, cu care e obligatoriu să se acorde ca epocă, vârstă, ornamente şi cromatică.