bibliotecă

Ziua mondială a fotografiei – 19 august

La 19 august celebrăm Ziua mondială a fotografiei, o zi în care aducem un omagiu istoriei fotografiei şi putem lăsa o mărturie a prezentului pentru viitor.

fotografi - PhotoEdit.ro

Termenul de fotografie are o triplă semnificație în vorbirea curentă:

  • este tehnica de a crea imagini sub acțiunea luminii;
  • este o imagine obținută prin această tehnică;
  • este o ramură a artei grafice care folosește această tehnică.

Fotografia este arta, aplicația și practica creării de imagini durabile prin înregistrarea luminii sau a altor radiații electromagnetice, fie prin intermediul unui senzor de imagine, fie prin intermediul unui material sensibil la lumină, cum ar fi filmul fotografic. Este utilizată în multe domenii ale științei, fabricării (de exemplu, fotolitografie) și în afaceri, precum și în utilizări mai directe pentru producția de artă, film și video, scopuri recreative, hobby și comunicare în masă.

Cuvântul fotografie are la origine două cuvinte provenite din limba greacă: φῶς phōs care se traduce ca lumină și γραφις graphis care se traduce ca a scrie. Literalmente se poate traduce prin scriere cu lumină. În vorbirea curentă se mai folosește termenul de imagine foto.

bibliotecă

Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și Parcurilor – 9 august

În fiecare an, pe data de 9 august este sărbătorită Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor, pentru a marca importanța conservării biodiversității.

Republicii Moldova privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,  sunt acceptate mai multe categorii de arii naturale protejate, definite în funcție de obiectivele de management atribuite: rezervație științifică; rezervație naturală; parc național, parc natural; monument al naturii; rezervație a biosferei; zonă umeda de importanta internațională .

În Republica Moldova, ariile naturale protejate constituie peste 157 mii ha, sau 4,65 procente din suprafața totală, dintre care 5 rezervații științifice cuprind 19378 ha, 1035 monumente ale naturii  au suprafaţa de 2907,2 ha, 63 rezervaţii naturale sunt amplasate pe o  suprafaţa de 8009  ha,  41 rezervaţii peisagistice au suprafaţa de 34200 ha, 21 monumente de arhitectură peisajeră, o gradină botanică și o grădină zoologică. Suprafaţa zonelor umede de importanţă internaţională constituie 94705,5 ha.

Primavara in parcul Tineretului - Bucurestiul meu drag

Grădinile zoologice ne oferă  un amplu peisaj despre viețuitoarele sălbatice și au rolul de a promova protecția mediului, a conservării naturii și a speciilor rare și pe cale de dispariție. Printre obligațiile administratorilor grădinilor zoologice se numără participarea activă la activități de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor, schimburi de informații referitoare la conservarea speciilor și, acolo unde este cazul, la înmulțirea în captivitate, repopularea ori reintroducerea speciilor în mediul sălbatic natural, educarea și sensibilizarea publicului cu privire la protejarea biodiversității, adăpostirea animalelor în condiții care să corespundă cerințelor biologice și de conservare.

Grădina Zoologică din Chişinău a fost fondată la 9 mai 1978 și este unica din Republica Moldova. Iniţial, Grădina Zoologică număra doar 60 de specii de animale. În prezent colecţia instituţiei numără 725 de exemplare, care include 165 de specii ale faunei de pe toate continentele, cu excepţia Antarctidei, inclusiv animale rare şi ameninţate cu dispariţia, incluse în Cartea Roşie Internaţională şi în Cartea Roşie a Republicii Moldova.

VIDEO LIVE: Vizitează online 13 grădini zoologice prin live streaming -  Observatorul de Nord